Artikler om butikken

Forskellige links:

Vejle Amts Folkeblad om modeopvisning på Englystcentret:
http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/60926:Boerkop–Genbrug-og-modeshow

Vejle Amts Folkeblad om flytning til større lokaler:
Vejle amts Folkeblad om flytning til større lokaler:
http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/43740:Boerkop–D-IN-Genbrug-sigter-efter-salg-paa-40-000-kr–om-maaneden

Israelsmissionen skriver om butikkens opstart: