Udvidelsen 2012

1. aug. fik butikken dobbelt så stort salgsareal og

dobbelt så stort vareudvalg.

 udvidelsen 2012Onsdag d. 1. august 2012 kunne d’In Genbrug i Brejning fejre en stor udvidelse af butikken og det skete ved en reception, hvor generalsekretær Bodil Skjøtt fra Israelsmissionen, sammen med d’In Genbrugs formand Rita Møller Nielsen, ”afslørede” den nye forretning.

At der er tale om en udvidelse er ingen overdrivelse. Man har mere end fordobler butikkens areal, så der nu er næsten 800 m2 fyldt med gode genbrugsfund. Det er butikken ABC Møbler’s lokaler, som d’in Genbrug har overtaget, efter at denne forretning er flyttet til Vinding. Man har siden 2008 lejet sig ind i en del af lokalerne, så at overtage resten da muligheden meldte sig, var helt naturligt. fra-møbelafd[1]For d’in Genbrug har siden opstarten i 2008 lidt af kronisk vokseværk. Man startede op i et lille butikslokale, som allerede inden årets udgang viste sig at være alt for lille. Derfor flyttede man til større lokaler, som altså her i 2012 viste sig alligevel at være for små. De ca. 65 medarbejderne i butikken glæder sig over de forbedrede forhold og den meget bedre plads til at præsentere varerne. Der bliver også plads til en større møbelafdeling. En af årsagerne til den store medgang som har været d’in Genbrug til del, er en aftale, som man har med Vejle Kommune omkring et par containere, der er stillet op på kommunens genbrugsplads. Her kan folk aflevere de ting, som de har en formodning om kan være til glæde og gavn for andre. To-tre gange om ugen gennemser og sorterer d’in Genbrug indholdet og sælger derefter de effekter, som er i god stand. Hvad der ikke kan sælges her i Danmark sendes til trængende i andre lande. Det drejer sig især om tøj. Denne aftale med kommunen løber indtil 2013, og d’in Genbrug håber meget, at den kan fortsættes i mange år fremover.